I-WAVE OP SCHOOL

 

 

"I-WAVE op school" is een uitwerking van het algemene I-WAVE project op maat van kinderen en jongeren in schoolse context. Het doel is om kinderen en jongeren te kunnen bereiken en hen mee te nemen in het I-WAVE verhaal. I-WAVE wordt, in samenspraak met één of meerdere leerkrachten per school geïmplementeerd in de lessen, de schoolvisie en het dagelijkse leven van de leerlingen.

Leerlingen worden uitgedaagd om, net als volwassenen, het 5-1-66 traject te doorlopen. Dit betekent dat aan hen gevraagd wordt om dagelijks 5 minuten te verstillen en dagelijks een goede daad te doen. Na 66 dagen hopen wij dat deze leerlingen zich meer bewust zijn van zichzelf, hun denken en handelen. Ze hebben van de voornemens 'verstilling' en 'goede daad' een gewoonte gemaakt.

VERSTILLEN OP MAAT

Kinderen en jongeren bezitten heel veel potentieel en talenten. Daarom wordt bij het verstillen gefocust op hun talenten, die bij elk kind en jongere anders zijn. Op basis hiervan hebben wij een aantal vormen van 'verstilling' onderscheiden (momenteel enkel van toepassing op 1e graad secundair - met dank aan Els Vermeulen, leerkracht op EDUGO):

  • Sociaal talent - "My Happy Family"

  • Chill talent - "My Happy Place"

  • Schrijftalent - "My Happy Diary"

  • Leestalent - "My Happy Book"

  • Artistiek talent - "My Happy Art"

GOEDE DAAD OP MAAT

Ook hier hebben wij een alternatieve onderverdeling gemaakt (momenteel enkel van toepassing op 1e graad secundair onderwijs - met dank aan Els Meuleman, leerkracht EDUGO):

  • "Me Time"

  • "You Time"

  • "Us Time"

  • "Planet Time"

BROCHURE

"I-WAVE op school" samengevat in een gratis brochure, op maat van jouw leerlingen.

Brochure

OOK DEELNEMEN?

I-WAVE ook op jouw school? Neem vrijblijvend contact op met ons!

Ook deelnemen?

SCHOOL COMMUNITY

Jouw leerlingen kunnen hun ervaringen delen in een online en offline community.

School

Community

EDUGO

als pilootschool

EDUGO

EDUGO (Oostakker) gaat de I-WAVE uitdaging aan!