Privacybeleid I-WAVE

Versie 25 mei 2018

I-WAVE respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

I-WAVE heeft deze privacybeleidsverklaring opgesteld als gevolg van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, gesprekken en overeenkomsten met I-WAVE.

Delen met derden

I-WAVE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals het afhandelen van mailings, agendabeheer, camerabewaking en betalingen), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. I-WAVE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd. De gegevens worden gemaild naar I-WAVE, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen. De verstuurde informatie van het contactformulier blijft nergens op de website of backend achter en wordt na het versturen onmiddellijk gewist.

Persoonsgegevens

I-WAVE kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van I-WAVE en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een intakeformulier of contactformulier verstrekt.

 Bij I-WAVE kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

  • Je voor- en achternaam

  • Je adresgegevens

  • Je verjaardag

  • Je telefoonnummer

  • Je e-mailadres

  • Je bankrekeningnummer

  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Doel verwerking persoonsgegevens

I-WAVE verwerkt je persoonsgegevens om   telefonisch of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de dienstverlening van I-WAVE.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

I-WAVE maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op Social Media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

I-WAVE maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

I-WAVE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan I-WAVE.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. I-WAVE heeft hier geen invloed op.

I-WAVE heeft Google geen toestemming gegeven om via I-WAVE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd.

I-WAVE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

I-WAVE is gerechtigd de inhoud van deze Privacybeleidsverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

Website: www.inspiratiewave.com

Mail: info@inspiratiewave.com